เนื้อที่กว่า 10 ไร่
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม

เพราะเรารู้ว่าสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ เราจึงออกแบบบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะแก่หัวข้อการเรียนรู้นั้นๆ เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนให้เหมาะสม

งานบ้าน

ห้องเรียนธรรมชาติ

สวนป่ากลางเมืองของเรา เน้นการพัฒนาผัสสะ ทักษะและระสบการณ์ชีวิตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทำได้
ผนวกกับกิจกรรมมากมายที่คุณครูคัดสรรค์มาเป็นอย่างดีให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็กๆ

มาตรการ และการรับมือ COVID-19

ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนของเรายังไม่เคยเกิดคลัสเตอร์ภายในเรีนแม้แต่ห้องเดียว แม้จะมีการปิดห้องเรียนบางห้องตามมาตรการเมื่อพบนักเรียนที่ป่วยหรือเสี่ยงจากทางบ้าน แต่ยังไม่เคยมีการระบาดจากเด็กสู่ผู้อื่นในโรงเรียนเลย เพราะโรงเรียนดำเนินมาตรการที่เข้มข้น เสริมด้วยการทำความสะอาดห้องด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซน ห้องและของใช้ภายในห้องทุกวัน

ตรวจอุณหภูมิ

ตัวอย่างมาตรการบางส่วน

สังเกตอาการของลูกรักเป็นประจำ เพื่อการรักาาที่ทันท่วงที เพราะโรคระบาดในเด็กไม่ได้มีเพียง COVID-19

แผนที่โรงเรียน